СИЛАТА И ВЕРБАТА НА НАШИТЕ РУДАРИ – ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ КОН ДЕЛОВНИ УСПЕСИ